Nieuws

31/07/2015

Cera, LUCA School of Arts, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Sint Lucas Antwerpen geloven in actieve participatie aan kunst voor en door iedereen. Kunstenaars bieden een frisse blik op de maatschappelijke uitdagingen waarmee de social profit wordt geconfronteerd. Samen slaan ze de handen in elkaar en wensen ze bijzondere doelgroepen uit de samenleving te verbinden en te versterken met kunst. Deze projectoproep wil socialprofitorganisaties in contact brengen met alumni en masterstudenten kunst om in cocreatie en multidisciplinair een...

29/07/2015
een muzikale interpretatie door muziekband Out of My Box (PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas)

Wanneer ben je nu eigenlijk gek? Misschien kom je het eindelijk te weten! Op zaterdag 10 oktober 2015, Werelddag van de Geestelijke Gezondheid, vindt de voorstelling 'NIET GEK ver van mijn bed?' plaats.

De voorstelling is een muzikale interpretatie door muziekband Out of My Box (PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas) i.s.m. Harmonie Kastel.
Het scenario is van de hand van auteur Hilde Van Cauteren i.s.m. Werkgroep Ervaringsinzet en Participatie, en wordt gebracht door acteur Dirk Van de Merlen.

Tickets zijn te koop via ...

26/07/2015

Het UZ Brussel pakt voor de derde keer uit met een digitaal jaarverslag, dat het woord geeft aan patiënten en de essentie van 2014 in heldere infographics vat. 

Het jaarverslag 2014 van het UZ Brussel vertrekt in een eerste laag van negen foto’s van patiënten. De foto’s zijn in zwart-wit en van de hand van freelance fotograaf Bas Bogaerts (werkt onder meer ook voor De Morgen en Sanoma). Bij elke foto hoort een korte audio-toelichting van acteur Vic De Wachter. Op die manier wordt de link gelegd tussen de getuigenissen van de...

22/07/2015
Lessons learned uit proefproject zilverzachte zorg

Dit colloquium reikt zorgverstrekkers, diensthoofden en verantwoordelijken van zorginstellingen handvaten aan voor een warme en kwaliteitsvolle zorg voor fragiele ouderen.
In verschillende ziekenhuizen en op verschillende diensten (spoedeisende hulp, geriatrie, psychiatrie, transversaal…) liep ruim één jaar lang een pilootproject ‘Zilverzachte zorg’. Het traject dat deze ziekenhuizen hebben afgelegd, de resultaten en de ‘lessons learned’ zijn bijzonder interessant voor andere ziekenhuizen, maar ook voor andere diensten zoals woon-en zorgcentra en thuiszorgorganisaties.
...

20/07/2015

De KBS lanceert een projectoproep voor initiatieven die de capaciteiten van mantelzorgers van ouderen ondersteunen en versterken. De projecten ontwikkelen als het ware een zorgnetwerk rond een oudere persoon die in eenzaamheid leeft.

Dit zijn enkele van de vele projectmogelijkheden:

  • Via uw project zet u een werkwijze (op lokaal niveau) op, waardoor de mantelzorgers van kwetsbare ouderen kunnen worden opgespoord als ze geen beroep doen op thuishulp en -zorg;
  • U ontwikkelt en implementeert op het terrein een tool of proces waardoor de...
19/07/2015
Zorgvoorzieningen krijgen de kans concrete ervaringen uit te wisselen

Zorgvoorzieningen zijn waardegedreven organisaties die alle medewerkers verenigen rond een gemeenschappelijk zorg-ethisch doel, nl. een menswaardig antwoord vinden op menselijke kwetsbaarheid. Binnen Zorgnet-Icuro hechten we dan ook veel belang aan het ondersteunen van onze leden-organisaties op vlak van waardegedreven werken en ondernemen in de zorg. Daartoe richten we de ‘WGO-Academie’ in, een meerjarig opleidings- en uitwisselingstraject traject rond het thema WaardeGedreven Ondernemen in de zorg.

Deze Academie kent drie luiken:

1) ‘Met de botten...

18/07/2015

Op dinsdag 24 november 2015 organiseert de FOD Volksgezondheid voor de negende keer het jaarlijks symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid  met als thema: “Patiëntveiligheid in actie”.

Sedert 2007 is het ontwikkelen van een geïntegreerd patiëntveiligheidsmanagement (VMS) een belangrijk thema binnen de meerjarige programma’s kwaliteit en patiëntveiligheid. Tijdens het symposium zullen de 12 kernelementen van een VMS de rode draad zijn voor de praktijkboorbeelden. Bijzondere aandacht wordt...

14/07/2015
Woonzorgcentra stellen hun probleem heel concreet aan de hand van ballonnen

In woonzorgcentrum Engelendale in Brugge vond een sprekende actie plaats over de hoge nood aan meer personeel voor de steeds groeiende groep van zwaar zorgbehoevende ouderen. Leidinggevenden, personeel, bewoners en hun familie maakten het probleem heel concreet aan de hand van ballonnen. Die symboliseerden de hoeveelheid personeel dat wordt ingezet voor zware zorgen en de hoeveelheid personeel daarvoor daadwerkelijk gefinancierd wordt. 

Steeds meer ouderen hebben zware zorg nodig, maar de financiering blijft achter.  De woonzorgcentra kunnen...

14/07/2015
Loop mee en laat mensen weten dat praten kan helpen en dat er hulp mogelijk is

In de aanloop naar de Werelddag Suïcidepreventie organiseert Zelfmoord1813 op woensdag 9 september een loop-event voor de preventie van zelfdoding. We worden allen uitgedaagd om samen minstens 1813 kilometer te lopen. Elke dag zijn er honderden hulpverleners, vrijwilligers, familieleden en vrienden die zich inzetten voor personen die aan zelfmoord denken. Samen kunnen we proberen om iedereen die het moeilijk heeft te helpen en zo het aantal zelfdodingen te doen dalen. Want de preventie van zelfdoding is een taak van iedereen!

Wat? ...

13/07/2015
Met de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid op 10 oktober 2015 willen we Vlaanderen wijzen op een “hoofd-zaak”

Laat het ons weten via werelddag2015@vvgg.be. 

In ons leven maken we heel wat uitdagingen en momenten van grote emotie mee. Veel van die momenten komen we goed te boven. Van andere kunnen we soms zelfs behoorlijk van de kaart zijn. Net dan kan onze veerkracht goed van pas komen.
Het vermogen om terug recht te kunnen veren en er misschien zelfs sterker uit te komen, noemen we onze mentale veerkracht. Het goede nieuws daarbij is dat we onze veerkracht kunnen trainen. Veerkracht is niet iets dat we wel of niet hebben. We kunnen het zelf  ontwikkelen...

09/07/2015

Als kaderlid, als leidinggevende en/of als directielid in een zorgvoorziening, al of niet voor ouderen, worden we uitgedaagd om niet alleen goed te zijn, maar te streven naar uitmuntendheid en excellentie. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen liefdevol en met respect in hun waardigheid benaderd en verzorgd worden? Hoe zorgen wij voor een goede en gemoedelijke sfeer in onze voorziening? Hoe blijven wij attent om de zorgvragen van zorgvragers goed te beluisteren en er met gepaste aandacht gevolg aan te geven? Hoe kunnen wij het enthousiasme van medewerkers aanwakkeren om liefdevolle,...

07/07/2015
Suggesties voor thema’s zijn welkom t.e.m. 6 september

Minister Maggie De Block lanceert een oproep om thema’s in te dienen voor pilootprojecten in het kader van de hervorming van de ziekenhuisfinanciering en van het ziekenhuislandschap. Minister De Block laat weten zo veel mogelijk ideeën van het terrein te willen verzamelen voor met concrete projecten wordt gestart. De thema’s voor de pilootprojecten moeten beantwoorden aan bepaalde kenmerken en hebben als adagium de centrale positie van de patiënt.

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering is één van de prioriteiten in de huidige legislatuur. De noden van...

07/07/2015
Mogelijkheden in opleiding voorzien, net als financiële incentives en persoonlijke ondersteuning komt de retentie ten goede

Vele Eu-landen rapporteren moeilijkheden om voldoende zorgmedewerkers te vinden en te houden. De redenen daarvoor zijn velerlei. Soms gaat het om onaantrekkelijke jobs, dan weer om slecht management of het gebrek aan doorgroeimogelijkheden. In een aantal EU-landen heeft de economische crisis de uitstroom van zorgmedewerkers aangewakkerd, de zogeheten braindrain. Deze problemen belangen ons allen aan. Iedereen is een patiënt op een bepaald punt in zijn leven en verdient dan toegang tot hoogkwaliteitsvolle zorg, verstrekt door gedreven en gekwalificieerde ...

06/07/2015
Oproep voor goede praktijkvoorbeelden voor posterpresentatie

Het Vlaams Indicatorenproject GGZ verstuurde in juli een nieuwsbrief met een stand van zaken: u krijgt een korte toelichting over de ontwikkeling van twee indicatoren (Vlaams Patiënt Peiling GGZ en suïcidepreventiebeleid), dr. Kris Van den Broeck wordt voorgesteld als data-analist voor dit indicatorenproject en u vindt meer informatie over de studiedag van 2 oktober “Ready for take off: kwaliteitsindicatoren in de GGZ”. U kunt via deze link de nieuwsbrief...

02/07/2015
Vacature algemeen directeur Icuro

De beide Vlaamse ziekenhuiskoepels Zorgnet Vlaanderen en Icuro hebben de handen in elkaar geslaan om nog beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen. Zij werken vanaf heden geïntegreerd samen, en fuseren tegen eind 2017. Precies in het kader van deze geïntegreerde werking zoeken we een m/v:

Algemeen directeur Icuro

Functieomschrijving

Als algemeen directeur Icuro organiseert u de domeinen die aan de sectoren algemene ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg gemeenschappelijk zijn, met een bijzondere aandacht voor...

01/07/2015

Vandaag maakt minister Vandeurzen de resultaten bekend van de tevredenheidsenquête bij bewoners van woonzorgcentra over de kwaliteit van hun leven. Positief is dat de meeste ouderen aangeven zich goed verzorgd te weten in het woonzorgcentrum. Ze geven wel aan dat ze graag meer sociale contacten zouden hebben met het personeel en met medebewoners, en een gevarieerder tijdsbesteding. De woonzorgcentra van Zorgnet-Icuro erkennen deze problematiek, werken verbetertrajecten uit, maar vragen ook met aandrang dat de Vlaamse regering investeert in personeel. Het zorgprofiel van de...

29/06/2015
De prioriteiten van de burgers in het gezondheidsbeleid zijn anders dan de prioriteiten die de huidige beleidsmakers erin leggen

De Koning Boudewijnstichting organiseerde een burgerlabo over terugbetalingen in de gezondheidszorg, na een vraag van het RIZIV. Een burgerlabo is een - wetenschappelijk ondersteunde - innovatieve vorm van ‘publieke deliberatie’: een beperkte groep mensen die een afspiegeling is van de diversiteit van de samenleving, blijkt na een korte tijd van intense en open informatie-uitwisseling  met experts, belanghebbenden, beleidsmakers en patiënten, en na intense onderlinge discussie, een verrassend sterk en evenwichtig oordeel te kunnen vormen. ...

26/06/2015

De grootste ‘Open Acces’-uitgever BioMed Central lanceert het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift Safety in Health. Het toptijdschrift publiceert vanaf heden nieuw en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot kwaliteit en veiligheid in de zorg.

BMC Safety in Health richt zich hoofdzakelijk op de volgende onderwerpen:

- Patiëntveiligheid

- Opleiding en simulatie

- Kwaliteit en procesmanagement

- Economische aspecten van veiligheid en gezondheid

Het tijdschrift aanvaardt editorials...

25/06/2015
Bekijk het jaarverslag op www.rewind2014.be

Op 5 mei 2015 ondertekenden Zorgnet Vlaanderen en Icuro een fusieprotocol. Zorgnet Vlaanderen groepeert van oudsher de algemene ziekenhuizen uit de privésector, naast voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Icuro is de koepel die de Vlaamse ziekenhuizen groepeert met publieke partners. Beide teams werken voortaan volledig geïntegreerd. De vzw Zorgnet Vlaanderen en de vzw Icuro blijven voorlopig bestaan, maar engageren zich om uiterlijk op 31 december 2017 volledig te fuseren. Het doel is om één Vlaamse zorgkoepel te creëren met een sterke transversale werking....

25/06/2015
Reageren kan tot 30 juli 2015

De beide Vlaamse ziekenhuiskoepels Zorgnet Vlaanderen en Icuro hebben de handen in elkaar geslagen om nog beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen. Zij werken vanaf heden geïntegreerd samen, en fuseren tegen eind 2017. Precies in het kader van deze geïntegreerde werking zoeken we een m/v:

Uw takenpakket:

Als algemeen directeur Icuro organiseert u de domeinen die aan de sectoren algemene ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg gemeenschappelijk zijn, met een bijzondere aandacht voor quality en safety en human...

Schrijf je in op de nieuwsbrief