Nieuws

01/09/2015

We leven met zijn allen steeds langer. De laatste jaren van ons leven hebben we meer en meer zorg nodig. Liefst blijven we daarbij zo lang mogelijk thuis wonen dankzij de hulp van naasten of professionele zorg- en dienstverleners.  Maar soms komt er een punt waarop de zorgnood te hoog wordt. Een woonzorgcentrum wordt dan de beste oplossing. Waar je de klok rond goed verzorgd wordt, waar je lekker eten krijgt, waar je andere ouderen kan ontmoeten, waar ruimte is voor activiteiten op maat, welbevinden en genegenheid.

Op vandaag verblijven 72.000 ouderen in onze woonzorgcentra...

01/09/2015
Dien je project in voor het zorgverhaal van het jaar en maak kans op 10.000 euro!

Op zondag 20 maart 2016 gaat de vijfde editie van Dag van de Zorg door. Voor de eerste keer zal er één centraal thema zijn: Zorg in beweging. Het zorglandschap is volop in verandering. ‘Zorg in beweging’ staat voor innovatie, transparantie, preventie, actie, samenwerking, ...  In aanloop naar Dag van de Zorg zetten de deelnemers samen met de initiatiefnemers verschillende acties op rond dit thema. Meer dan ooit worden de deelnemende organisaties de ambassadeurs van de campagne.
De...

31/08/2015
U kunt de gids online nalezen via de website van de FOD Volksgezondheid

In augustus 2015 publiceerde de cel kwaliteit van de FOD Volksgezondheid een gids ter ondersteuning van een beleid voor hoog-risico medicatie. Deze gids heeft een tweeledig doel. Enerzijds is het de bedoeling om het thema ‘hoog-risico medicatie’ verder te verduidelijken binnen de context van het tweede meerjarig programma kwaliteit en patiëntveiligheid (2013-2017) Anderzijds wordt getracht om het thema te kaderen in een breder perspectief en worden vanuit de literatuur en de recente evoluties in het ziekenhuislandschap (zoals accreditatie...

31/08/2015

Steeds meer mensen krijgen met Alzheimer of een andere vorm van dementie te maken. Op dit ogenblik telt Vlaanderen 116.000 mensen met dementie. Tegen 2050 zal dit aantal aangroeien tot ruim 200.000. Het is met andere woorden broodnodig dat dementie volop aandacht krijgt. Beeldende kunstenaars, schrijvers, filmmakers en theatermensen spreken er zich alvast meer en meer over uit.

De Alzheimer Code is een titel die lijkt te suggereren dat er een pasklare sleutel, een paswoord of een aantal bruikbare richtlijnen bestaat om toegang te krijgen tot de wereld van dementie....

28/08/2015

Het UZA krijgt de wereldwijd erkende JCI-accreditering toegekend als academisch ziekenhuis. Joint Commission International (JCI) is een organisatie die internationale normen vastlegt op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Het UZA is bijzonder fier op deze erkenning, waar het gedurende bijna drie jaar naartoe werkte. Als universitair ziekenhuis werd het UZA ook specifiek beoordeeld op de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

Tijdens de week van 10 tot 14 augustus 2015 kreeg het UZA een JCI-team van auditoren op...

27/08/2015

De 15 Vlaamse Logo's (LOkaal GezondheidsOverleg) slaan de handen in elkaar en hebben een gezamenlijke website gebouwd. Die zorgt voor een frisse en herkenbare look, bundelt nuttige informatie, projecten en materialen en biedt plaats voor de eigen, regionale gezondheidswerking van elk Logo.

Zo kunnen de Logo’s je nog beter wegwijs maken in hun aanbod van acties, campagnes en beleid over gezondheidspromotie en ziektepreventie.

Neem de tijd om rond te kijken op www.vlaamselogos.be

 

27/08/2015

In de Kempen vergrijst de bevolking meer dan de helft sneller dan in de rest van Vlaanderen. Het hoge aantal "jonge" inwoners die de regio in het verleden kende, is nu immers sterk aan het vergrijzen. Er komen dan wel meer nieuwe woonzorgcentra bij in de Kempen, maar helaas krijgen zij niet de nodige subsidiëring voor de zorgen voor de zwaar zorgbehoevende ouderen. Zij vragen de regering te investeren zodat ze kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg kunnen blijven garanderen aan de bewoners.

RTV ging langs in het Onze Lieve Vrouwrusthuis in Geel.  

...

25/08/2015

In Radio Gaga trekken de bevriende acteurs Joris Hessels en Dominique Van Malder met hun zelfgebouwde mobiele radiostudio naar acht locaties in België om er enkele dagen bijzondere lokale radio te maken. 

Vandaag trekken ze naar het revalidatiecentrum Pellenberg. Samen met patiënten en bezoekers maken ze 'radio voor tv'. Bereid je voor op een poëtische en bij momenten erg pakkende uitzending waarin muziek een belangrijke rol speelt.

...

24/08/2015
Belicht het belang van de pastorale en spirituele zorg op 15 oktober!

15 oktober, Dag van de Spirituele Zorg, is hét moment om in de vele gezondheids- en welzijnszorgvoorzieningen op de één of andere creatieve manier aandacht te vragen voor de spirituele noden en krachtbronnen van mensen. Het initiatief voor de Dag van de Spirituele Zorg gaat uit van de beroepsvereniging van katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg én kadert ook binnen de Maand van de Spiritualiteit  (www.maandvandespiritualiteit.be). Voor dit jaar is het thema “Spiritualiteit in de...

21/08/2015

Momenteel wordt gewerkt aan een boek over de geschiedenis van AZ Alma, de Heilig Hartkliniek en het Elisabethziekenhuis. AZ Alma gaf hiervoor de opdracht aan het geschiedkundige bureau Artoria uit Gent. In het boek wordt dieper ingegaan op de rijke historie van het ziekenhuis. De verschijning van de publicatie is gepland in februari 2017. In campus sijsele werd een fantastisch fotoarchief samengesteld, waaruit een heleboel foto’s gebruikt zullen worden in de publicatie. Voor campus eeklo daarentegen zijn de samenstellers nog dringend op zoek naar oude foto’s die dateren...

20/08/2015

Binnen de WGO-Academie voor Waardegedreven Ondernemen in de zorg gaan we 'Bij elkaar op de Koffie' op 15 september 2015.

In het domein Malle/Zoersel (AZ Sint-Jozef en PC Bethanië) zullen enkele afdelingen hun deuren openstellen om ons effectief te laten kennismaken met hoe zij hun waardegedrevenheid in de praktijk vormgeven. Centraal staat het concrete beleven van ethiek in de zorg (project respect en gastvrijheid, verbindende communicatie, vermaatschappelijking van de zorg door de ogen van de cliënten, e.d.m.). Er zal veel gelegenheid zijn voor interactie en vraagstelling....

18/08/2015

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen wordt de driejaarlijkse prijs "Passie voor palliatieve zorg" in het leven geroepen. Met deze prijs wil de Federatie inventieve en/of innovatieve projecten voor het voetlicht plaatsen en het sterkste bekronen en financieel ondersteunen.

Criteria:

Een project voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het project kadert binnen de werking van palliatieve zorg in de ruime zin van het woord, ook projecten vroegtijdige zorgplanning en rouw komen in...
14/08/2015
Zet 25 september alvast in je agenda!

Bezig zijn met muziek heeft positieve gevolgen voor alle leeftijdsgroepen. Ook voor ouderen kan muziek een belangrijke rol spelen. Voor amateurmuzikanten, bijvoorbeeld, is het erg zinvol dat zij ook op latere leeftijd actief kunnen blijven in hun vereniging.  Maar de herfst van ons leven blijkt ook het uitgelezen moment om nieuwe vaardigheden op te doen. Het is immers een hardnekkige mythe dat het geen zin zou hebben om op oudere leeftijd nog een instrument te leren bespelen.

Muziekbeoefening heeft daarnaast ook een gunstig effect op de cognitieve...

13/08/2015
In Best hebben de deelnemers als omvangrijke klus een oude boerderij met wat grond om te toveren tot een mooie belevingstuin met verblijf

In het Brabantse Best (Nederland) is een DemenTalent-project van start gegaan. Bij een DemenTalent-project worden mensen met dementie (weer) als vrijwilliger actief in de samenleving, op basis van hun persoonlijke wensen en nog aanwezige talenten. Hierdoor voelen mensen met dementie zich nuttig en waardevol, en dit gevoel is extra belangrijk omdat het gevoels-en emotieleven van mensen met dementie erop vooruitgaat. Door gebruik te maken van hun talenten in de maatschappij, blijft de aansluiting met de maatschappij behouden en kunnen zij langer zelfstandig blijven functioneren....

11/08/2015
Vandaag vestigden de Oost-Vlaamse woonzorgcentra van Zorgnet-Icuro de aandacht op de bijzondere en aangepaste zorgen die ze geven aan hun zwaar zorghoevende ouderen. Zorgen die ze ook in de toekomst willen blijven geven. Maar daarvoor hebben ze de steun van de Vlaamse regering broodnodig.  

In woonzorgcentrum Ter Engelen in Lokeren bijvoorbeeld was in 2011 76 % van de bewoners volledig hulpbehoevend, vandaag is 91 % zwaar zorgbehoevend en volledig afhankelijk. Ook zag het woonzorgcentrum de laatste jaren een enorme toename van...
11/08/2015
Word vrijwillig administratieve hulpverleners voor slachtofferregistratie bij Rode Kruis-Vlaanderen

De dienst Interventie van Rode Kruis-Vlaanderen staat in voor de registratie van getroffenen, medische en psychosociale hulpverlening bij een ramp. Zo hebben ze hulp geboden bij o.a. de treinramp in Wetteren, de busramp in Sierre, de storm tijdens Pukkelpop, de crash van MH17 in Oekraïne enz. 

Deze dienst is nu op zoek naar vrijwilliger administratieve hulpverleners voor slachtofferregistratie. Deze medewerkers verzamelen en verwerken de nodige informatie over slachtoffers, en ondersteunen de coördinatoren in verschillende onthaalcentra. Deze...

04/08/2015

De start-up 'Hello my dear' wil zo veel mogelijk ouderen de kans te geven hun verhaal te vertellen en te laten vastleggen in een boek. Woonzorgcentra die hun bewoners hiertoe graag de kans willen geven, kunnen hiervoor dan ook terecht bij Hello My Dear.

Een boek uittekenen kan namelijk heel eenvoudig:

STAP 1  Een vrijwilliger gaat aan de slag met de Hello My dear-methodologie en treedt in dialoog met de oudere. Ook de familie/mantelzorger kunnen hierbij betrokken worden.
STAP 2 Het...

31/07/2015

Cera, LUCA School of Arts, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Sint Lucas Antwerpen geloven in actieve participatie aan kunst voor en door iedereen. Kunstenaars bieden een frisse blik op de maatschappelijke uitdagingen waarmee de social profit wordt geconfronteerd. Samen slaan ze de handen in elkaar en wensen ze bijzondere doelgroepen uit de samenleving te verbinden en te versterken met kunst. Deze projectoproep wil socialprofitorganisaties in contact brengen met alumni en masterstudenten kunst om in cocreatie en multidisciplinair een...

29/07/2015
een muzikale interpretatie door muziekband Out of My Box (PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas)

Wanneer ben je nu eigenlijk gek? Misschien kom je het eindelijk te weten! Op zaterdag 10 oktober 2015, Werelddag van de Geestelijke Gezondheid, vindt de voorstelling 'NIET GEK ver van mijn bed?' plaats.

De voorstelling is een muzikale interpretatie door muziekband Out of My Box (PC Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas) i.s.m. Harmonie Kastel.
Het scenario is van de hand van auteur Hilde Van Cauteren i.s.m. Werkgroep Ervaringsinzet en Participatie, en wordt gebracht door acteur Dirk Van de Merlen.

Tickets zijn te koop via ...

26/07/2015

Het UZ Brussel pakt voor de derde keer uit met een digitaal jaarverslag, dat het woord geeft aan patiënten en de essentie van 2014 in heldere infographics vat. 

Het jaarverslag 2014 van het UZ Brussel vertrekt in een eerste laag van negen foto’s van patiënten. De foto’s zijn in zwart-wit en van de hand van freelance fotograaf Bas Bogaerts (werkt onder meer ook voor De Morgen en Sanoma). Bij elke foto hoort een korte audio-toelichting van acteur Vic De Wachter. Op die manier wordt de link gelegd tussen de getuigenissen van de...

Schrijf je in op de nieuwsbrief