17/12/2008 11:00 
Vlaanderen, investeer in goede zorg 
17/12/2008

Persbericht Zorgnet Vlaanderen


Fusies van ziekenhuizen in nood

De Vlaamse overheid begon meer dan 10 jaar geleden de samenwerking tussen ziekenhuizen aan te moedigen. Zij erkende verschillende fusies ‘onder zachte dwang’.
Door deze samenwerkingen en fusies streeft de Vlaamse overheid naar een goed gespreid, toegankelijk en kwalitatief aanbod van ziekenhuiszorg tegen een aanvaardbare kostprijs.
Een betere zorg door fusies veronderstelt echter  ook 10 nieuw te bouwen ziekenhuizen die tot eind 2015 zullen gerealiseerd worden. De totale kostprijs bedraagt 1,5 miljard Euro.
Op dit ogenblik investeert de Vlaamse Regering echter veel te weinig in de bouw en verbouwing van ziekenhuizen in het algemeen en in de bouw van nieuwe fusieziekenhuizen in het bijzonder. Zonder deze noodzakelijke investeringen kunnen sommige fusieziekenhuizen hun bouwprojecten niet realiseren. Andere  bouwprojecten worden  tijdens de uitvoering onderbroken en lopen ernstige vertraging en meerkosten op.


De Vlaamse subsidies zijn 30% te laag

Na analyse van een aantal bouwdossiers en internationale vergelijking verhoogde de federale overheid in 2007 de subsidieerbare kostprijs per m² bouw en de subsidieerbare oppervlakte tot gemiddeld 100 m² per ziekenhuisbed..
De Vlaamse Overheid erkent deze realiteit niet en past haar eigen subsidiebeleid niet aan.
Hierdoor moet een Vlaams ziekenhuis minstens gemiddeld 30 tot 40% van de bouwkost zelf betalen.
De ziekenhuizen zijn genoodzaakt om een financiële tussenkomst aan de artsen te vragen die dit op hun beurt verhalen op patiënten met supplementen op honoraria. De ziekenhuizen wensen echter dat de betaalbaarheid, toegankelijkheid en tariefzekerheid voor de patiënt bewaard blijven.


De alternatieve financiering is duur en onzeker

Tot 2006 betaalde de Vlaamse overheid rechtstreeks de volledige subsidies voor  een bouwproject aan het ziekenhuis. Daarna voerde de Vlaamse overheid een "alternatieve financiering" in.
De subsidies worden vanaf dan niet meer in één bedrag uitbetaald maar gespreid over 20 jaar. De ziekenhuizen moeten de subsidies voorfinancieren met een lening bij de bank De overheid spreidt zijn subsidielast over vele jaren en de meerkost, d.i. de rentelast van de lening, is ten laste van de belastingsbetaler.
Bovendien hangt de  toekomstige betaling van een jaarlijkse schijf van 1/20ste van de subsidies af van de beschikbaarheid van voldoende budgetten bij de Vlaamse overheid en is ze gekoppeld aan voorwaarden De ziekenhuizen zijn dus niet zeker dat ze de jaarlijkse schijven zullen uitbetaald krijgen. De ziekenhuizen bevinden zich dus in rechtsonzekerheid en het realiseren van een bouwproject houdt onbekende financiële risico’s in.
De ziekenhuizen wensen een terugkeer naar de directe subsidiëring.


Investeren in ziekenhuizen = investeren in de toekomst

De Vlaamse ziekenhuizen bieden een essentiële dienst aan de bevolking, met name goede en betrouwbare gezondheidszorg.
Vlaamse ziekenhuizen bieden jaarlijks aan honderdduizenden patiënten en hun familie verzorging en steun. Zij bieden rechtstreeks werk aan 80.000 medewerkers en indirect aan nog 25.000 anderen.
Ziekenhuizen zoeken geen winsten maar investeren alle reserves in de eigen opdracht. Het zijn plaatsen van ondernemen op mensenmaat en van wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie ten dienste van de zieken.
De Vlaamse ziekenhuizen vragen dat de Vlaamse overheid investeert in de bouw en ontwikkeling van ziekenhuizen. Doordachte investeringen, in het bijzonder in fusiedossiers, bestendigen de kwaliteitsvolle zorg voor de patiënten Zij ondersteunen de tewerkstelling, geven onderzoek en innovatie een toekomst.
Daarenboven levert investeren in de Vlaamse ziekenhuizen een bijdrage aan het herstelbeleid van de Vlaamse overheid. De creatie van één baan in de bouwsector genereert elders 1,5 jobs bijkomende tewerkstelling.

 

 

 
Fusieprotocol - Samen sterk in zorg
Zorgnet Vlaanderen en Icuro ondertekenen fusieprotocol
S.O.S. aan de Vlaamse regering
Nood aan een maatschappelijke keuze voor en investering in de ouderen