2/06/2010 9:30 
Zorgnet Vlaanderen in de media over enquête  
Een debat tussen Marc Moens (Verbond der Belgische Specialisten) en Peter Degadt (Zorgnet Vlaanderen).

Vier op de tien specialisten zeggen dat de ziekenhuisdirectie hen onder druk zet om onderzoeken te doen die eigenlijk niet nodig zijn. Dat blijkt uit een enquête in het vakblad De Specialisten. Vooral Franstalige ziekenhuizen proberen op die manier meer geld in het laatje te krijgen.

In de media traden gisteren gedelegeerd bestuurder van Zorgnet Vlaanderen Peter Degadt en  Marc Moens (Verbond der Belgische Specialisten) in debat. 

Zorgnet Vlaanderen pleit voor een herziening van het systeem van de prestatiegebonden geneeskunde. Dat zet aan tot telkens meer prestaties. De ziekenhuizen worden niet vergoed voor alle kosten die ze reëel maken. De laatste 10 jaar stegen de middelen voor de ziekenhuizen slechts met 5,72%, de artsenhonoraria met 6,77%. In de laatste regeerperiode is de kloof in de groei nog vergroot (7,5% voor de artsenhonoraria, 5% voor de ziekenhuizen). De artsenhonoraria zijn dus voor de helft sneller gestegen dan de middelen voor de ziekenhuizen.* "Hoewel geen enkel systeem waterdicht is, moeten we het huidig systeem toch dringend kritisch onderzoeken", zei Peter Degadt op Radio 1.

Dankzij een uitspraak van het Grondwettelijk Hof vorige week wordt een systeem van referentiebedragen mogelijk.  Dat systeem sanctioneert ziekenhuizen die te veel consumeren en biedt volgens Zorgnet Vlaanderen heel wat oplossingen. Het VBS ziet een dergelijk systeem allerminst zitten.

 Herbekijk het fragment uit het VRT-journaal.

 * Opmerking: deze percentages zijn inflatie en exogene factoren inbegrepen.

 

 

 
Waarvoor kan een werkgever bij Jobkanaal terecht?
Een initiatief van Verso, VKW, Voka en UNIZO
Vermaatschappelijking van zorg (symposium)
Een initiatief van het Kinderrechtencommissariaat