9/05/2012 11:00 
Laagdrempelige ggz voor en met mensen in armoede 
Extra steun voor lokale samenwerkingsinitiatieven

De komende twee jaar krijgen vier lokale samenwerkingsinitiatieven extra steun van Cera en de Vlaamse overheid. De lokale samenwerkingsinitiatieven hebben als doel een laagdrempeliger geestelijk gezondheidszorgaanbod voor en met mensen in armoede mogelijk te maken.  

Focus op toegankelijkheid

Mensen in armoede zijn kwetsbaar voor psychische problemen. Ze geven aan dat er een groot taboe rust op psychische problemen en dat er heel wat vooroordelen bestaan over de geestelijke gezondheidszorg en over mensen in armoede. Omwille van deze redenen wordt vastgesteld dat de  drempel naar geestelijke gezondheidszorg te hoog is voor mensen die in armoede leven.

In elk project gaan een lokale vereniging waar armen het woord nemen, een Centrum Algemeen Welzijnswerk en een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg samen de dialoog aan over de lokale knelpunten. Ze betrekken hierbij ook andere relevante lokale partners en ervaringsdeskundigen.  

 Het project moet resulteren in een zichtbare stijging van het aantal aanmeldingen en behandelingen, preventie en dienstverlenende activiteiten in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg m.b.t. mensen in armoede”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Alle projecten leveren na twee jaar een draaiboek af voor potentiële initiatiefnemers in andere regio’s. Om een uniforme en professionele aanpak te garanderen biedt het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen de nodige coaching. 

Klik hier voor meer info

 

 

 
Vanaf maandag Week van de Valpreventie
Een initiatief van Vlaanderen
Congres Online hulp voor gezondheid en welzijn
Een initiatief van Flanders' Care
Dien uw project in voor de Well Done Awards
Samen aan de slag om de gezondheidswijsheid te bevorderen
Actua-Zorg: Krista Bracke geeft zorgverstrekkers tips
Vanaf vrijdag 10 april 18u tot zaterdag 11 april 18u in loop op Actua TV (kanaal 42, Telenet)