Nieuws

02/07/2015
Vacature algemeen directeur Icuro

De beide Vlaamse ziekenhuiskoepels Zorgnet Vlaanderen en Icuro hebben de handen in elkaar geslaan om nog beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen. Zij werken vanaf heden geïntegreerd samen, en fuseren tegen eind 2017. Precies in het kader van deze geïntegreerde werking zoeken we een m/v:

Algemeen directeur Icuro

Functieomschrijving

Als algemeen directeur Icuro organiseert u de domeinen die aan de sectoren algemene ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg gemeenschappelijk zijn, met een bijzondere aandacht voor...

01/07/2015

Vandaag maakt minister Vandeurzen de resultaten bekend van de tevredenheidsenquête bij bewoners van woonzorgcentra over de kwaliteit van hun leven. Positief is dat de meeste ouderen aangeven zich goed verzorgd te weten in het woonzorgcentrum. Ze geven wel aan dat ze graag meer sociale contacten zouden hebben met het personeel en met medebewoners, en een gevarieerder tijdsbesteding. De woonzorgcentra van Zorgnet-Icuro erkennen deze problematiek, werken verbetertrajecten uit, maar vragen ook met aandrang dat de Vlaamse regering investeert in personeel. Het zorgprofiel van de...

29/06/2015
De prioriteiten van de burgers in het gezondheidsbeleid zijn anders dan de prioriteiten die de huidige beleidsmakers erin leggen

De Koning Boudewijnstichting organiseerde een burgerlabo over terugbetalingen in de gezondheidszorg, na een vraag van het RIZIV. Een burgerlabo is een - wetenschappelijk ondersteunde - innovatieve vorm van ‘publieke deliberatie’: een beperkte groep mensen die een afspiegeling is van de diversiteit van de samenleving, blijkt na een korte tijd van intense en open informatie-uitwisseling  met experts, belanghebbenden, beleidsmakers en patiënten, en na intense onderlinge discussie, een verrassend sterk en evenwichtig oordeel te kunnen vormen. ...

26/06/2015

De grootste ‘Open Acces’-uitgever BioMed Central lanceert het nieuwe wetenschappelijke tijdschrift Safety in Health. Het toptijdschrift publiceert vanaf heden nieuw en hoogstaand wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot kwaliteit en veiligheid in de zorg.

BMC Safety in Health richt zich hoofdzakelijk op de volgende onderwerpen:

- Patiëntveiligheid

- Opleiding en simulatie

- Kwaliteit en procesmanagement

- Economische aspecten van veiligheid en gezondheid

Het tijdschrift aanvaardt editorials...

25/06/2015
Bekijk het jaarverslag op www.rewind2014.be

Op 5 mei 2015 ondertekenden Zorgnet Vlaanderen en Icuro een fusieprotocol. Zorgnet Vlaanderen groepeert van oudsher de algemene ziekenhuizen uit de privésector, naast voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Icuro is de koepel die de Vlaamse ziekenhuizen groepeert met publieke partners. Beide teams werken voortaan volledig geïntegreerd. De vzw Zorgnet Vlaanderen en de vzw Icuro blijven voorlopig bestaan, maar engageren zich om uiterlijk op 31 december 2017 volledig te fuseren. Het doel is om één Vlaamse zorgkoepel te creëren met een sterke transversale werking....

25/06/2015
Reageren kan tot 30 juli 2015

De beide Vlaamse ziekenhuiskoepels Zorgnet Vlaanderen en Icuro hebben de handen in elkaar geslagen om nog beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen. Zij werken vanaf heden geïntegreerd samen, en fuseren tegen eind 2017. Precies in het kader van deze geïntegreerde werking zoeken we een m/v:

Uw takenpakket:

Als algemeen directeur Icuro organiseert u de domeinen die aan de sectoren algemene ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg gemeenschappelijk zijn, met een bijzondere aandacht voor quality en safety en human...

22/06/2015
Deze modelkamer dient als proeftuin om nieuwe zaken te kunnen uitproberen: materialen, technieken, uitrusting, oplossingen

De gezondheidssector maakt zich op voor een golf van veranderingen. Niet alleen de zorg maar ook de technologie ontwikkelt zich razendsnel. AZ Sint-Lucas wil een voortrekkersrol spelen met de lancering van de SLiM-kamer: Sint-Lucas innovatieve Modelkamer.

De bedoeling is om deze modelkamer te installeren als proeftuin om nieuwe zaken te kunnen uitproberen: materialen, technieken, uitrusting, oplossingen. Het ziekenhuis gaat op zoek naar creatieve en innovatieve oplossingen die leiden tot kwaliteitsvol(lere) zorg.’...

18/06/2015
Studenten krijgen hier een volledig overzicht: ze weten wat ze wanneer doen en waarom, de hele clou van verpleegkunde

Voor het eerst nemen studenten verpleegkunde aan de Karel de Grote-Hogeschool (KdG)  als eindstage de volledige afdeling neurologie van ZNA Middelheim over. Die werd gedurende enkele weken een heuse leerwerkplek.

"De 20 laatstejaarsstudenten verpleegkunde bereidden zich twee weken voor en houden nu al enkele weken als team de hele afdeling draaiende. “Ze dragen de zorg en de verantwoordelijkheid voor de patiënten, onder het toeziend oog van de verpleegkundigen en 2 praktijklectoren van KdG”, duidt Véronique Fromont, coördinator klinisch onderwijs...

16/06/2015
Nood aan verzorgingsnetwerk voor mensen met een afhankelijkheidsprobleem

De Vlaamse Vereniging van Behandelingscentra Verslavingszorg (VVBV) zette in haar jongste jaarverslag de spot op het onderschatte probleem van cannabisgebruik. Zorgnet-Icuro herkent de aangehaalde problematiek helaas  maar al te goed.

Ook in de andere sectoren van de geestelijke gezondheidzorg (zoals de ambulante centra voor geestelijke gezondheidszorg CGG) merken we een substantiële aanwezigheid van cannabisproblematiek. Illustratief halen we uit de werkingscijfers 2014 van de CGG een nog veel sterkere articulatie. Van de goed 2.500 behandelingen...

15/06/2015
Een ‘warme tuin’ is een volkstuin in een zorgvoorziening

Een ‘warme tuin’ is een gloednieuw concept van Landelijke Gilden. Als socioculturele organisatie zetten zij al jaren in op een sterke tuinwerking en hebben ze ervaring met het organiseren van schooltuinen. Nu lanceert Landelijke Gilden een nieuw concept dat aansluit bij de identiteit van de organisatie. 

“Een ‘warme tuin’ is een volkstuin in een zorgvoorziening”, licht Sonja De Becker toe vanuit Landelijke Gilden. “Het is geen klassieke volkstuin, noch een klassieke zorgtuin. Het is een mix van beide. Het sociale contact in een warme tuin is belangrijker dan...

15/06/2015
oor de summer course trekt HRwijs er samen met de deelnemers twee dagen op uit, met overnachting in de Heerlijckyt van Elsmeren

“HR van A tot Z” is een tweedaagse summer course voor leidinggevenden van kleine vzw's. Je krijgt een overzicht van alle stappen van de HR-cyclus en wordt gevoed met een aantal actuele HR-thema’s. Denk daarbij aan burn-out en langer werken.

Je brengt in dialoog met de andere deelnemers in kaart wat de huidige situatie van het medewerkersbeleid van je organisatie is, waar je organisatie naartoe kan en wat prioriteiten zijn voor de komende jaren.

...

12/06/2015
Nieuwe basisopleidingen voor nieuwe vrijwilligers op vijf Vlaamse locaties

Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers

Heb je een luisterend oor en wil je graag mensen op moeilijke momenten bijstaan? Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken ? Sta je open voor andere meningen en levenswijzen?

Dagelijks bellen en chatten zo’n 300 mensen op moeilijke momenten met Tele-Onthaal.  Gratis, dag en nacht, anoniem en in vertrouwen, het hele jaar rond, zonder sluitingsuren.  Over relatieproblemen, verdriet, depressie, eenzaamheid, rouwen, gezondheidsmoeilijkheden… Met grote en kleine zorgen.   

...

12/06/2015

Bent u al geconfronteerd met moeilijkheden of tegenslag? Verlies van een job, een echtscheiding, een zieke partner… Sommige mensen gaan hier echter beter mee om dan anderen. Dat heeft te maken met de veerkracht. Fit in je hoofd helpt je je veerkracht te versterken.

Tien zorgvuldig uitgewerkte stappen kunnen je inspireren tot een gelukkiger en gezonder leven. Ze vormen de rode draad doorheen de Fit in je Hoofd-website. Van 'vind jezelf oké', 'probeer eens iets nieuws' tot 'gun jezelf rust’: elk van de 10 stappen bevatten informatie en opdrachten om je te...

08/06/2015
There's a crack in everything/ that's how the light gets in

"There's a crack in everything/ that's how the light gets in": het is de titel van een tentoonstellingsproject van patiënten uit het psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge. Dat ontstond naar aanleiding van een wedstrijd van platenfirma Sony.  

Vorig jaar schreef Sony een wedstrijd uit om de nieuwe cd van Cohen te promoten. Fans konden hun favoriete Cohen-quote insturen en die laten vereeuwigen door illustrator Karl Meersman. Afdelingshoofd Bart Devlieghere van het PZ won de wedstrijd. De muurschildering is een feit, maar het...

04/06/2015
Het doel van de indicatoren is om de kwaliteit van de ziekenhuizen in kaart te brengen en te verbeteren

Vlaams minister Jo Vandeurzen lanceert vandaag de website zorgkwaliteit.be. Op deze website staan de resultaten van kwaliteitsmetingen in de meeste erkende Vlaamse ziekenhuizen. De bezoeker vindt er per ziekenhuis cijfers over borstkanker en de ervaringen van patiënten in het ziekenhuis. Hij kan ziekenhuizen onderling ook makkelijk vergelijken 

De komende maanden en jaren zal zorgkwaliteit.be stap voor stap worden aangevuld met cijfers over andere thema’s. De website en de cijfers zijn een resultaat...

04/06/2015
Meer werk moet door minder zorgpersoneel gedaan worden. Digitalisering en automatisering  kan daar deels een antwoord op bieden, maar ook bredere ‘slimme samenwerkingsverbanden’ tussen zorgvoorzieningen onderling en tussen zorg en industrie

Vandaag gebruiken ziekenhuizen technologie nog weinig voor zorg- en zorgondersteunende taken en processen. Ook buiten de ziekenhuizen is zorgtechnologie nog niet ‘ingeburgerd’. Innovatieplatform IN4CARE wil daaraan verhelpen.

Dokter Els Vanheusden is gedelegeerd bestuurder van het platform, dat op 4 juni van start gaat. “De kloof tussen de technologische mogelijkheden en de werkelijke toepassingen ervan in de sector is enorm. Maar er zijn ook andere niet-technologische processen die nog een flinke upgrade kunnen gebruiken, zoals...

02/06/2015
Fiets laat je de buitenwereld ontdekken vanuit de veilige omgeving van het verpleeghuis

Op woensdag 27 mei 2015 werd het project ‘Fietsen door je verleden’ bekroond met the Patient Room of the Future (PRoF) Award van PRoF, een Europese open innovatieconsortium met ruim 300 professionals en zorgorganisaties. PRoF selecteerde ‘Fietsen door je verleden’ als het meest innovatieve project uit meer dan 30 voorstellen afkomstig uit zeven verschillende landen.

Het project ‘Fietsen door je verleden’ is een samenwerking tussen zorgprofessionals en onderzoekers uit Woonzorgcentrum Witte Meren (Mol), VITO en de KU Leuven. Het team bouwt een...

02/06/2015
Een van de bewoners, Louis, in gesprek met een actrice van Bad van Marie

Vanaf maandag 1 juni wordt wzc Den Olm voor een weekje omgetoverd tot een waar theater. Samen met de professionele acteurs van het theatergezelschap “Bad van Marie” wordt gedurende vier dagen een unieke theatervoorstelling uitgewerkt. Het wordt een sprookjesachtige, theatrale wandeling doorheen het woonzorgcentrum waarin professionele acteurs maar ook heel wat bewoners en medewerkers een rol krijgen.

In een verrassende combinatie van theater, film en installaties krijgen de toeschouwers een frisse kijk op het dagelijks leven in...

01/06/2015
Foto van bewoners Dunecluze voor hun kunstwerk

Cabin Art is een openlucht-ku(n)sttentoonstelling. Het kunstwerk van de bewoners van Dunecluze is samen met nog vele andere kunstwerken te bezichtigen op de strandcabines vanaf 24 mei tot 15 september.

Ergotherapeute Hilde vertelt het verhaal achter het kunstwerk:

"Noëla (vrijwilligster) en ikzelf zijn met de workshop keramiek in Dunecluze gestart vanuit het enorme geloof dat mensen in een laatste levensfase echt nog in staat zijn om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Een uitdaging die hen opnieuw kleur geeft aan hun leven: dat is voor...

27/05/2015

In de afgelopen maanden werden door de ziekenhuiskoepels een aantal initiatieven genomen om het dossier ‘Primary Source Verification’ verder uit te spitten. Eén van de redenen daartoe was dat het een expliciete (en terechte) verwachting is van de accrediterende instanties dat diploma’s en visums van artsen en zorgprofessionals worden geverifieerd aangaande hun authenticiteit.

Via een omzendbrief (d.d. 18 mei 2015) hebben wij u de brief die wij daaromtrent kregen aangeleverd door de heer C. De Coster (directeur-generaal Gezondheidszorg van de federale...

Schrijf je in op de nieuwsbrief